Välkommen

till Baptistkyrkan, Equmeniakyrkan i Hallstahammar och Pingstkyrkan

Alla kristna i världen utgör tillsammans Kyrkan. Därför har vi valt att kalla denna hemsida Kyrkan i Hallsta. Vi är en kyrka, men olika församlingar: Baptistförsamlingen, Equmeniakyrkan i Hallstahammar, Pingstförsamlingen och Svenska kyrkan. Församlingarna har lite olika inriktning och verksamhet, men grunden är densamma: Tron på Jesus Kristus.

Vår förhoppning är att du på vår hemsida ska hitta svar på frågor om vår tro och verksamhet, att du ska kunna få hjälp med böneämnen, hålla koll på vad som händer i församlingarna och på olika sätt komma i kontakt med Hallstahammars kristna.