Senaste inläggen

Matt 28:20
och lär dem att leva på det sätt som jag har undervisat er om. Och kom ihåg att jag alltid är med er, ända till tidens slut.”