Församlingarna i Hallstahammar driver olika verksamheter som är speciellt tillägnade barnen.

Jesus talar flera gånger om den speciella platsen som barnen har i hans rike. Han vill ta hand om barnen och visa dem sin kärlek, ja, han säger till och med att vi måste bli som barn för att kunna komma nära honom. Barnen måste få känna att de är sedda och älskade, att de har en given plats i Guds familj. Därför är det oerhört viktigt att vi visar dem kärlek, att vi ser dem och tar hand om dem. Inte bara de barn som vi själva satt till världen, utan alla barn i Hallstahammar och på vår jord.

  • Level up heter tonårsarbetet i Pingstkyrkan. Under tonårstiden händer det många saker i en människas liv, både fysiskt och psykiskt. Det är viktigt att tonåringarna får känna sig sedda, värdefulla och älskade, och dessa mötesplatser vill förmedla Guds kärlek till dem och erbjuda en accepterande gemenskap.
Jesus förklarar vem som är mest betydelsefull
1Lite senare kom Jesus efterföljare fram till honom och frågade vem som är mest betydelsefull bland dem som får vara Guds eget folk. 2Då ropade Jesus på ett litet barn och ställde det mitt ibland dem 3och sa: ”Jag försäkrar er, att om ni inte ändrar er och blir som små barn, kommer ni överhuvudtaget inte att få tillhöra Guds eget folk. 4Den som gör sig liten och ödmjuk som det här barnet, han är mest betydelsefull bland dem som får vara Guds eget folk. 5Och den av er som tar emot ett sådant barn därför att det tillhör mig, han tar emot mig.
Matt 18:1-5
Jesus ber för barnen
13Några föräldrar kom nu till Jesus med sina små barn för att han skulle röra vid dem och be för dem. Men hans efterföljare körde bort dem. 14När Jesus såg vad som hände blev han arg. ”Skicka inte iväg dem”, sa han till sina efterföljare. ”Låt barnen komma till mig, för alla som vill tillhöra Guds eget folk måste bli som de. 15Ja, jag försäkrar er, att den som inte blir som ett litet barn kommer överhuvudtaget inte att få tillhöra Guds eget folk.” 16Så tog han barnen i famnen och la händerna på dem och bad sin Far i himlen att ge dem allt gott.
Mark 10:13-16