Söndagen den 17:e maj 2020. Tema: Bönen.

Här är länken till Gudstjänsten  https://youtu.be/u-uGnYVKhAo

Gudstjänsten är gemensam med Sorbykyrkan i Munktorp och är tillgänglig från och med kl.10:00.
Med verkande i Gudstjänsten är:
Piano och Sång: Magdalena Jogevall och Mirjam Iwarsson Czitrom.
Ledning: Johan Lantz
Textläsning och Bön: Christina Czitrom
Predikan: Pastor Iván
Redigering: Samuel Olsson