Den gemensamma friluftgudstjänsten utanför Pingstkyrkan kommer att hållas inomhus med begränsat antal deltagare, (15 personer + medverkande) pga det ostadiga vädret. Eftersom vi är inomhus finns det ingen möjlighet att fika.

Rosmarie Källberg, Kalle Hoffman och Lars Eriksson m.fl. medverkar.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Varmt välkomna!.