Baptistkyrkan är en del av Equmeniakyrkan, en sammanslagning av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Namnet Equmenia kommer från ordet ”ekumenik”, vilket betyder ”arbete för enhet och samförstånd inom den kristna kyrkan” (SAOL).

Nästan varje söndag firas gudstjänst.

Övrig verksamhet som församlingen är med och driver är Kvinnoföreningen och Kamratkedjan.