Bibel och bön

På måndagar kl. 19.00 träffas en grupp vuxna i Missionskyrkan och Baptistkyrkan för att läsa bibeln, diskutera och be tillsammans.  ‘

Vårens träffar är följande: 9 mars Baptistkyrkan, 23 mars Missionskyrkan, 20 april Baptistkyrkan, 4 maj Missionskyrkan, 18 maj Baptistkyrkan,

Bibelläsning på flera språk

Bibeln är världens mest lästa bok, översatt till många språk. Bibeltexten är densamma fast vi möter den på olika språk. En del ord behöver vi kanske samtala om och förklara för varandra. Ibland är det en hjälp att få veta något om den historiska situationen när Bibeln skrevs. Vad betyder Bibelorden idag? och för mig? är andra intressanta frågor.

Varannan tisdag 19.00 – 20.00 möts vi i Missionskyrkan. Biblar på svenska har vi att låna ut, men ta med din egen Bibel, på ditt eget språk. Hittills har vi läst på svenska och tigrinja, men det finns flera språk i världen, och i Hallstahammar.