Några lördagskvällar under våren och hösten anordnas cafékvällar i Missionskyrkan. Förutom försäljning av gott fika, både för hungriga och sötsugna, så är det någon form av underhållning. Det kan exempelvis vara konsert, skapande eller berättande. Varje cafékväll finns också möjlighet att delta i en andakt i kyrksalen. En tradition är att i adventstid ha ett Luciacafé med antingen Luciatåg eller julsånger, med julförsäljning. Vid Valborg tänds alltid en stor brasa på planen nedanför kyrkan, och det är vårtal och musik.