Dagträffar är en samlingsplats för daglediga, några tisdagar per termin. Varje träff har en inbjuden gäst som bjuder på musik eller intressant föreläsning. Efter programmet blir det fika. Ibland möts vi i Missionskyrkan och ibland i Baptistkyrkan.