På scouterna får du lära dig om hur man klarar sig i olika situationer både du själv och i grupp. Vi lär oss genom upplevelsen – vi lär oss genom att själva prova nya saker. Scouting handlar inte om att vara eller bli bäst, det är en aktivitet utan tävlan. Barn och ungdomar skall få testa vad man kan, utveckla sin förmåga till samarbete och att lära sig vara en bra kompis. Scouting är till stor del friluftsliv och vi är utomhus ofta. Den lilla gruppen, patrullen, är viktig inom Equmenia-scout, precis som överallt i scoutrörelsen. Det är patrullen som gör saker tillsammans. Du får vara tillsammans med ledare och vänner i patrullen, ta ansvar och uppleva kamratskap är viktigt i scout.

Equmeniascout är medlemmar i Scouterna i Sverige och alla scouter står för: Vi är bra kompisar – Alla får vara med – Vi arbetar efter scoutmetoden. Vår scoutverksamhet är knuten till lokala kristna församlingar. I Equmenia bedrivs scoutarbetet på kristen grund. Equmeniascouterna i Missionskyrkan tillhör Equmenia Hallstahammar.

Vi startar onsdag den 25 jan 18.00

Resten av terminen ser ut så här:
8/2 sjukvård
22/2 stjärnkväll
8/3 knivskola
22/3 knoppar
5/4 chiffer
19/4 utekväll
3/5 patrullkväll
17/5 terminsavslutning