Equmeniakyrkan ligger på en liten bergknalle nära järnvägen i Hallstahammar. Equmeniakyrkan vill vara en kyrka öppen för alla, som finns till för barnen, ungdomar och vuxna i alla åldrar. Det är en plats för gudstjänst, men även en mötesplats för den som söker Gud och för den som söker mänsklig gemenskap. Här finns plats för alla såväl troende som sökare, gudstjänstvana och personer som saknar sådan vana. I Equmeniakyrkan möts människor i glädje och sorg, i vardag och fest.

Varje söndag firar vi gudstjänst, (se kalendariet). Gudstjänsten form kan se olika ut: Vi använder oss av sång, musik, bön och stillhet. Predikan är en central del av gudstjänsten. Exempel på verksamhet vi driver är söndagsskola, en grupp för unga vuxna, cafékvällar, samtal om tro och vardagsnära frågor, samt Internationell verksamhet.

Equmeniakyrkan är en del av Equmeniakyrkan i Sverige som bildades 2011 och är en sammanslagning av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.