I Pingstkyrkan har vi ett antal gemenskapsgrupper så kallade gemgrupper som man kan gå med i. Syftet med dessa grupper är att skapa kontakter utanför församlingens väggar och bjuda in en bekant som är intresserad av den kristna tron. Träffarna har innehållit bl.a. samtal, sång, bön och bibelläsning vilket får oss att mogna i vårt andliga liv.

Kontakta oss gärna för mer information om våra olika gemgrupper. Kontaktinformation hittar du här.