Gudstjänst firas varje söndag i alla tre församlingarna. Ibland firas alla tillsammans, ibland var för sig. Tidpunkterna varierar, men oftast är det kl 11 i Baptistkyrkan och Missionskyrkan, och 10.30 i Pingstkyrkan (se kalendariet för just den söndag du är intresserad av). Gudstjänsten är en otroligt viktig mötesplats där vi kan hjälpa varandra framåt i tron och i livet. Det finns alltid möjlighet till bön, och till att lära känna Gud på olika sätt, exempelvis genom predikan, musik och andra former av gestaltning. Nattvard firas minst en gång i månaden i varje församling. Alla är välkomna på gudstjänst, oavsett om du är troende eller inte, om du är en van kyrkobesökare eller om du aldrig varit i en kyrka. Varmt välkommen!