Internationella Mötesplatsen

Varannan Lördag 16.00 – 18.00 i Missionskyrkans cafeteria

Terminen startade redan i augusti och vi inbjuder till samling varannan lördag
16.00-18.00.
Vi har hållit på i ungefär 10 år med de här samlingarna. Vi har under åren haft
kontakt med så många trevliga och intressanta människor. Några kommer till oss
under en kort period och tränar svenska intensivt, andra fortsätter att komma
under lång tid och har blivit våra nära vänner.
Till skillnad från andra språk-caféer så har vi varje gång ett speciellt tema. Vi
inbjuder gäster, eller har speciella aktiviteter. Det kan handla om att lära om det
svenska samhället eller göra något roligt tillsammans. I allt vill vi skapa tillfällen
för att träna svenska språket och att skapa vänskap.
Lördagarna är ju också dagen för Cafékvällar. Ett par gånger denna termin får
Internationella Möteplatsen och Café-kvällen samverka. Det är också bra!

 

Matlagnings kurs för män  Hösten 2017
Läs mer här

 

Vi informerar genom sms. Om du inte finns med på vår sms-lista kan du kontakta Maj-Lis.