Internationella Mötesplatsen

Vi har hållit på i ungefär 10 år med de här samlingarna.
Vi har under åren haft kontakt med så många trevliga och intressanta människor.
Några kommer till oss under en kort period och tränar svenska intensivt,
andra fortsätter att komma under lång tid och har blivit våra nära vänner.

Internationella Mötesplatsen inbjuder till Matlagningskurs.
Läs mer härMatlagningskurs
Många anmälningar har kommit in men det finns möjlighet att anteckna sig på en väntelista.

Vi gör  ett litet uppehålla med våra samlingar på lördagar.

Vi kommer nog att inbjuda till skidåkning  några gånger om det finns snö.
Det finns också möjlighet till vem som helst att låna de längdåkningskidor med pjäxor som Internationella Mötesplatsen äger.

 

Ett TEHUS i Hallstahammar?!

Har du hört talas om TEHUS som en samlingsplats för kvinnor, framförallt invandrarkvinnor?? Sohejla Fors, nysvensk med rötter i Iran, bor i Karlsskoga, har startat idén. Det är ett integrationsprojekt Konceptet vänder sig till kvinnor som annars riskerar att isoleras hemma, eller riskerar att få otillräcklig träning på svenska språket Det är ett integrationsprojekt. Det handlar om att bryta kvinnors isolering och att hjälpa kvinnor att utveckla sin egen potential.! Ett TEHUS är religiöst och politiskt obundet. Här skall kvinnor kunna mötas från olika religioner, olika etniska grupper och med olika politisk åskådning. Vi kommer att ha öppet en förmiddag i veckan. Vilken lokal som kommer att användas är ännu inte klart. Vi har haft vårt första planeringsmöte. Där framfördes många tankar och erfarenheter som kan vara till nytta. Än är det en bit kvar till dess vi kan starta. Framförallt behöver vi få kontakt med fler kvinnor som kan tänkas hjälpa till – vara volontärer. Kvinnor som kan använda sin kunskap i svenska språket, som är villiga att bli språkvän med kvinnor med ett annat modersmål. Nästa planeringsmöte blir tisdag den 24 april kl 10.00 i Missionskyrkan. Då hoppas vi att åtminstone 20 kvinnor finns med.

Du som läser detta: Vill du vara med? K

ontakta i så fall: Eva-Britt Eberhardsson, Helena Perez eller Maj-Lis Fyrö

Vi informerar genom sms. Om du inte finns med på vår sms-lista kan du kontakta Maj-Lis.