Utdelning av matlådor till våra LP Cafégäster!

Sedan Coronakrisen har vi inte kunnat ha öppet vårt LP-café/Lördagscafé, till vår och våra gästers sorg. Men nu har vi ett alternativ: matlådeutdelning. Detta kommer att äga rum varje söndag from 28/6 tom 9/8 kl 11.45-12.30, utanför kyrkan (med reservation för att matlådorna kan ta slut innan 12.30).
Matlådeutdelningen gäller våra LP Cafévänner som vi brukar träffa på lördagar innan Coronaviruset slog till.

Vi håller avstånd och visar hänsyn, använder handsprit innan matlådan delas ut.

Välkomna!
Önskar “matlådegänget” i Pingstkyrkan

Detta café startades som ett gensvar på Matt 25:32-40. Vi vill ge av vårt överflöd men det viktigaste är att våra gäster får höra bibelns budskap om en kärleksfull Gud. Cafét är öppet för alla men  många av våra gäster har hamnat snett i livet av olika anledningar och på olika sett. Vi vill göra det vi kan för att vara ett stöd i deras vardag. Som gäst får du ta del av en enkel måltid till en frivillig gåva och samtidigt lyssna till vittnesbörd, bibelberättelser samt sång och musik. Hjärtligt välkommen att besöka vårt café och ta del av den kärleksfulla atmosfären. Cafét, som också är en LP-Kontakt, har öppet lördagar mellan kl. 12-14 i Pingstkyrkans serveringssal.

32Alla folk ska samlas inför mig, och jag ska dela människorna i två grupper, som när en herde skiljer fåren från getterna. 33Fåren ska jag ställa på min högra sida och getterna på min vänstra. 34Sedan ska jag, kungen, säga till dem som står på min högra sida: ’Kom alla ni som min Far har räddat för evigt. Gå in i den nya värld som ända från jordens skapelse har gjorts i ordning åt er. 35Jag var hungrig, och ni gav mig mat. Jag var törstig, och ni gav mig vatten. Jag var en främling, och ni öppnade era hem för mig. 36Jag var naken, och ni gav mig kläder. Jag var sjuk, och ni tog hand om mig. Jag var i fängelse, och ni besökte mig.’ 37Då kommer de som har följt Guds vilja att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig något att dricka? 38När såg vi dig som främling och hjälpte dig, eller naken och gav dig kläder? 39När såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ 40Och kungen ska svara dem: ’Jag försäkrar er, att när ni gjorde detta för någon av mina minsta bröder och systrar, då gjorde ni det för mig!’
Matt 25:32-40