Digitala LP-möten
LP verksameten (LP Riks) sänder LP-möten på torsdagskvällarna kl. 19.00 via Facebook.
Klicka här för att vara med digitalt.

LP-café/Lördagscafé
Under pandemin har vi inte kunnat ha vårt LP-café/Lördagscafé öppet, till vår och våra gästers stora sorg. Vi hoppas kunna hitta möjligheter att öppna upp i igen i någon form framöver.

Detta café startades som ett gensvar på Matt 25:32-40. Vi vill ge av vårt överflöd men det viktigaste är att våra gäster får höra bibelns budskap om en kärleksfull Gud. Cafét är öppet för alla men  många av våra gäster har hamnat snett i livet av olika anledningar och på olika sett. Vi vill göra det vi kan för att vara ett stöd i deras vardag. Som gäst får du ta del av en enkel måltid till en frivillig gåva och samtidigt lyssna till vittnesbörd, bibelberättelser samt sång och musik. Hjärtligt välkommen att besöka vårt café och ta del av den kärleksfulla atmosfären. Cafét, som också är en LP-Kontakt, har öppet lördagar mellan kl. 12-14 i Pingstkyrkans serveringssal.

32Alla folk ska samlas inför mig, och jag ska dela människorna i två grupper, som när en herde skiljer fåren från getterna. 33Fåren ska jag ställa på min högra sida och getterna på min vänstra. 34Sedan ska jag, kungen, säga till dem som står på min högra sida: ’Kom alla ni som min Far har räddat för evigt. Gå in i den nya värld som ända från jordens skapelse har gjorts i ordning åt er. 35Jag var hungrig, och ni gav mig mat. Jag var törstig, och ni gav mig vatten. Jag var en främling, och ni öppnade era hem för mig. 36Jag var naken, och ni gav mig kläder. Jag var sjuk, och ni tog hand om mig. Jag var i fängelse, och ni besökte mig.’ 37Då kommer de som har följt Guds vilja att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig något att dricka? 38När såg vi dig som främling och hjälpte dig, eller naken och gav dig kläder? 39När såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ 40Och kungen ska svara dem: ’Jag försäkrar er, att när ni gjorde detta för någon av mina minsta bröder och systrar, då gjorde ni det för mig!’
Matt 25:32-40