Missionskyrkan  ligger på en liten bergsknalle, nära järnvägen i Hallstahammar. Missionskyrkan vill vara en kyrka öppen för alla. Missionskyrkan finns till för barnen, ungdomarna och vuxna i alla åldrar. Det är en gudstjänstplats och en mötesplats, för den som söker Gud och för den som söker mänsklig gemenskap. Här finns plats för såväl troende som sökare, gudstjänstvana och personer utan sådan vana. I kyrkan möts människor i glädje och sorg, i vardag och fest.

Varje söndag firar vi gudstjänst tillsammans (se kalendariet), ofta tillsammans med Baptistförsamlingen. Gudstjänstens form kan se olika ut: Vi använder oss av sång, bön, stillhet, musik, predikan, samtal och gestaltning för att på olika sätt uttrycka vår tro och längtan efter Jesus. Exempel på verksamhet vi driver är tonårsgruppen Zoom, söndagsskola, en grupp för unga vuxna som kallas för OJ, cafékvällar och Internationell mötesplats.

För personliga samtal –  krissamtal, vardagssamtal och andlig vägledning – se kontaktuppgifterna nedan.

Missionskyrkan är en del av Equmeniakyrkan, en sammanslagning av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Namnet Equmenia kommer från ordet “ekumenik”, vilket betyder “arbete för enhet och samförstånd inom den kristna kyrkan” (SAOL).