Vår kyrka är en samlingsplats för alla åldrar – barn, ungdomar och vuxna. Du är välkommen att vara med på våra olika samlingar och gudstjänster, du behöver inte vara kyrkvan. Vi möts för att lära känna Gud och varandra och dela varandras liv i glädje och sorg.

I kyrkans visionsord säger vi att vi vill vara en kyrka som räcker ut handen
– till Gud
– till samhället
– till varandra
– för att ge
– för att ta emot

Därför vill vi möta dig i ditt liv efter dina behov så mycket vi kan och förstår. Det gör vi med tron på vår Frälsare Jesus Kristus som älskar oss och har gett sitt liv för oss, var och en, och lever idag. Vi vill som kyrka sträcka ut handen och visa i vårt vardagsliv och gudstjänstliv att vi tror på en levande Gud. Under Mötesplatser, ser du Pingstkyrkans samlingar och gudstjänster.

Pingstkyrkan i Hallstahammar är med i Pingstsamfundet, Pingst Fria Församlingar i Samverkan i Sverige. Vår kyrka  hittar du bakom OKQ8, snett mitt emot LIDL.Vi har samarbete med de övriga frikyrkorna i Hallstahammar och då kallas vi för Kristen gemenskap. Vill du veta mer? Hör gärna av dig till oss!