PåskliljorDet är Corona-pandemi och det påverkar vårt liv på många sätt, också gudstjänsterna.
Om du inte kan gå på gudstjänst denna påsk finns det flera alternativ.

Ett förslag: Gå en ”Livsvandring”! Vi från Equmeniakyrkan i Hallstahammar har satt upp texter att meditera över på en sådan ”Livsvandring”.
Texterna finns på Motionsspåret i Hallstahammar och i Kolbäck och på vägen från Lustigkullaslussen till Trångfors. Kanske kommer det att bli fler ställen.
Det är 10 blad med text, de berättar om påskens innehåll Du kan stanna upp läsa och gå vidare precis när du vill.
”Livsvandringen” kommer att finnas uppsatt ungefär en vecka.