Kom med och bjud på ditt hemlands mat! Vi smakar på varandras mat och gör det till en gemensam fest.

Lördag 26 november klockan 16.00 i Missionskyrkans Cafeteria.

Frågor och anmälan: prata med Maj-Lis 070 224 70 16 eller Eva-Britt 070 362 55 72