I kyrkorna finns många olika mötesplatser med olika fokus. Vissa grupper är tillför att lära känna varandra och fördjupa gemenskapen, och visa för att lära känna Gud tillsammans på olika sätt. I menyn ovan presenteras de mötesplatser som inte är specifikt inriktade på barn och ungdomar, utan mer för alla ålderskategorier.