Det har gått ut ett nationellt böneupprop och vi i Pingstkyrkan i Hallstahammar är med. Vi uppmuntrar de av er som har möjlighet att avsätta söndagen lite särskilt för bön och fasta där du är.

Vi är i behov av
• ett stopp för pandemins framfart
• botemedel för smittan
• styrka och ork till alla som drabbas
• tröst till de som sörjer
• att fler får en personlig relation till Jesus Kristus

Bön
Lindra nöden hos de virusdrabbade
Hela folken från farsoten Corona
Trösta de som sörjer
Hjälp dina tjänare i vitt att hitta vaccin
Hjälp oss att hålla ut i frid
Gud, grip in
Amen

Följ gärna vår Livesända Gudstjänst på söndag kl. 10.30 via Facebook.
Gudstjänsten läggs i efterhand även upp på vår YouTube kanal.

www.nationellbonedag.com