Professor i bibelvetenskap

 

Lördagen den 13:e oktober.
Varmt välkommen till en dag med Thomas Kazen,
Dagen kommer att vara upplagd i två pass mellan 10:00-12:00 samt 13:00-15:00
Lunch kommer att serveras i kyr-kan till självkostnadspris.
Den besvärliga bibeln
Människor läser och tolkar bibeln på olika sätt. Ibland blir resultaten bra, ibland förskräck-liga. Hur kom bibeln till och vad gör vi med alla glappen? I det här passet funderar vi över hur bibelns texter fungerar forme-rande, snarare än normerande. Det betyder att vi speglar oss och våra erfarenheter i berättelserna, påverkas och protesterar i ett pågående samtal.
Jesus då och nu
Vem var den historiske Jesus och vad kan vi veta om honom, egentligen? Vad ville han? Var han en samhällsprofet, en reli-giös lärare, en martyr eller en upprorsmakare? I det här passet funderar vi över Jesus och hans värld. Hur såg den ut och vilken betydelse kom Jesus att få för sin samtid? Vilken roll spelar han i vår tid? Vad skulle Jesus ha gjort idag?